Music player

[hermit]https://music.163.com/#/song?id=274859[/hermit]  

 

空格爱好者Space Lover

周末把前年买的Redmibook 14搞崩了。其实本来就对这机不怎么待见,因为屏幕太差眼睛看着太累,加上手感一般,用得很少,买来至今基本沦为美剧下载工具,偶尔插一次网银也算干点正经事。 动了出掉的念头...  

 

[]

12345 [明]高峰 一二三四五,上山打老虎。  

 

Ultimate Maps

[ultimate_maps id=”1″]  

 

youku

 

 

webp 2

2  

 

Blue2

b2  

 

Blue

blue  

 

1 2 3 7